Numer
538/XXXVI/2013
Data sesji
Dotyczy
Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4687
Data ogłoszenia
3 lipca 2013 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 761 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 756 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)