Ta uchwała została unieważniona w całości
Podmiot: Wojewoda Śląski
Sygnatura: NR IFIII.4131.13.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Numer
465/XXXIII/2013
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3070
Data ogłoszenia
3 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie
18 kwietnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/017930 (z dnia 27 maja 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 26 marca 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 27 maja 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)