Numer
512/XXXV/2013
Data sesji
Dotyczy
Zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Niepełnosprawni
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4010
Data ogłoszenia
29 maja 2013 r.
Data wejścia w życie
13 czerwca 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/038767 (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 28 maja 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 3 czerwca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)