Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
567/XXXVIII/2013
Dotyczy
Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5908
Data ogłoszenia
2 października 2013 r.
Data wejścia w życie
17 października 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/070287 (z dnia 8 października 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 2 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 8 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)