Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
609/XL/2013
Dotyczy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7309
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
21 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 219 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 210 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)