Numer
579/XXXIX/2013
Dotyczy
Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6310
Data ogłoszenia
31 października 2013 r.
Data wejścia w życie
15 listopada 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 180 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 172 KB]
Publikacja: 29 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 31 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)