Numer
579/XXXIX/2013
Dotyczy
Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6310
Data ogłoszenia
31 października 2013 r.
Data wejścia w życie
15 listopada 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/080946 (z dnia 31 października 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 31 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)