Ta uchwała została unieważniona w części
Podmiot: RIO
Sygnatura: Uchwała Nr 521/XXXII/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
608/XL/2013
Dotyczy
Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7308
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
21 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 278 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 262 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 13 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)