Numer
606/XL/2013
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7326
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
21 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 10 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)