Numer
606/XL/2013
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7326
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
21 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2013/092293 (z dnia 10 grudnia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 10 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)