Numer
607/XL/2013
Dotyczy
Przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7307
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
21 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 193 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 186 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 10 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)