Numer
607/XL/2013
Dotyczy
Przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7307
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
21 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/099235 (z dnia 10 grudnia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 10 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)