Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
624/XLI/2013
Data sesji
Dotyczy
upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7800
Data ogłoszenia
23 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
7 stycznia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
  • 2013/102392 (z dnia 30 grudnia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 30 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)