Numer
645/XLII/2014
Data sesji
Dotyczy
Zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
377
Data ogłoszenia
17 stycznia 2014 r.
Data wejścia w życie
1 lutego 2014 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/102512 (z dnia 21 stycznia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 21 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)