Numer
643/XLII/2014
Data sesji
Dotyczy
Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
375
Data ogłoszenia
17 stycznia 2014 r.
Data wejścia w życie
1 lutego 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/114984 (z dnia 21 stycznia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 21 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)