Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
644/XLII/2014
Data sesji
Dotyczy
Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
376
Data ogłoszenia
17 stycznia 2014 r.
Data wejścia w życie
1 lutego 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2013/115069 (z dnia 21 stycznia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 21 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)