Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
662/XLIII/2014
Data sesji
Dotyczy
Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1357
Data ogłoszenia
6 marca 2014 r.
Data wejścia w życie
21 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014/002402 (z dnia 7 marca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 7 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)