Numer
664/XLIII/2014
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1358
Data ogłoszenia
6 marca 2014 r.
Data wejścia w życie
21 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
Uzasadnienie [pdf - 11 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
Metryka Autopoprawka [pdf - 20 KB]
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 7 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)