Numer
667/XLIII/2014
Data sesji
Dotyczy
Nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów
Kategorie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1360
Data ogłoszenia
6 marca 2014 r.
Data wejścia w życie
21 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014/013246 (z dnia 7 marca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 4 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 7 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)