Numer
661/XLIII/2014
Data sesji
Dotyczy
Nazwy skrzyżowania typu rondo (Rondo Wawok)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1356
Data ogłoszenia
6 marca 2014 r.
Data wejścia w życie
21 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 338 KB]
Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 801 KB]
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 7 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)