Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
684/XLIV/2014
Data sesji
Dotyczy
Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1901
Data ogłoszenia
1 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie
1 lipca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014/022943 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 marca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)