Numer
678/XLIV/2014
Data sesji
Dotyczy
Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1899
Data ogłoszenia
1 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie
15 kwietnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 281 KB]
Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 277 KB]
Publikacja: 27 marca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)