Numer
695/XLV/2014
Data sesji
Dotyczy
Nazw skrzyżowań typu rondo
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2806
Data ogłoszenia
9 maja 2014 r.
Data wejścia w życie
24 maja 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014/034435 (z dnia 13 maja 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 5 maja 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 13 maja 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)