Numer
70/VII/2011
Data sesji
Dotyczy
Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
83 poz. 1517
Data ogłoszenia
19 kwietnia 2011 r.
Data wejścia w życie
4 maja 2011 r.
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Publikacja: 16 lutego 2011 r. Hałacz Ksenia (Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)