Numer
75/VII/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Kategorie
  • Regulaminy
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
83 poz. 1518
Data ogłoszenia
19 kwietnia 2011 r.
Data wejścia w życie
4 maja 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Publikacja: 16 lutego 2011 r. Hałacz Ksenia (Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)