Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
76/VII/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmian cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
83 poz. 1519
Data ogłoszenia
19 kwietnia 2011 r.
Data wejścia w życie
1 kwietnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Publikacja: 16 lutego 2011 r. Hałacz Ksenia (Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)