Numer
93/VIII/2011
Data sesji
Dotyczy
Wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
127 poz. 2425
Data ogłoszenia
14 czerwca 2011 r.
Data wejścia w życie
29 czerwca 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Publikacja: 23 marca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)