Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
98/VIII/2011
Data sesji
Dotyczy
Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
122 poz. 2332
Data ogłoszenia
7 czerwca 2011 r.
Data wejścia w życie
1 września 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Publikacja: 23 marca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)