Numer
586/XL/2013
Data
27 listopada 2013
Dotyczy
Podatku od środków transportowych na rok 2014
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7304
Data ogłoszenia
6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
  • 2013/093488 (z dnia 12 grudnia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 3 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)