Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lampart Bożena
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Egzekucji Administracyjnej
(Pd-III)
Adres
ul. Chrobrego2
Pokój
166a
Telefon
32 43 92 196
Faks
32 42 24 124