Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gembalczyk Agnieszka
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
159
Telefon
32 43 92 159
Faks
32 42 24 124