Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Stawarska Aldona
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(GK)
Adres
Rzeczna
Pokój
006
Telefon
32 43 92 048
Faks
32 42 24 124