Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Stawarska Aldona
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
Rzeczna
Pokój
006A
Telefon
32 43 92 049
Faks
32 42 24 124