Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gomola Barbara
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Informatyki Referat Ogólny
(Inf-I)
Adres
Hermes
Pokój
304
Telefon
32 43 92 390
Faks
32 42 24 124