Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lukaszczyk Joanna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Dowodów Osobistych
(SO-III)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
162
Telefon
32 43 92 162
Faks
32 42 24 124