Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dubiel Monika
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
361
Telefon
32 43 92 381
Faks
32 42 24 124