Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dymowicz Alina
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
151
Telefon
32 43 92 152
Faks
32 42 24 124