Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Otremba Dominika
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
357
Telefon
32 43 92 358
Faks
32 42 24 124