Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kuśka Karolina
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
(Z-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
307
Telefon
32 43 92 307
Faks
32 42 24 124