Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wypych Danuta
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
156
Telefon
32 43 92 156
Faks
32 42 24 124