Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wypych Danuta
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
263
Telefon
32 43 92 399
Faks
32 42 24 124