Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Orzeł Janusz
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
(Ar)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
058
Telefon
32 43 92 058
Faks
32 42 24 124