Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Jankowska-Korbel Iwona
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
357
Telefon
32 43 92 357
Faks
32 42 24 124