Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Bróździak Aleksandra
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
WYDZIAŁ MIENIA Referat Gospodarki Nieruchomościami
(M-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
009
Telefon
32 43 92 089
Faks
32 42 24 124