Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Naczyńska-Lyp Angelika
Stanowisko
Kierownik USC
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
ul. Rynek 18
Pokój
2
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124