Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Niemczyk Iwona
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
158
Telefon
32 4392178
Faks
32 42 24 124