Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Musiał Izabela
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
356
Telefon
32 43 92 356
Faks
32 42 24 124