Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Podleśny Krystian
Stanowisko
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
(OIN)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
307
Telefon
32 43 92 307
Faks
32 42 24 124