Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Podleśny Krystian
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Referat Ochrony Informacji Niejawnych
(Z-II)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
307
Telefon
32 43 92 307
Faks
32 42 24 124