Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Podleśny Krystian
Stanowisko
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komórka org.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
(Z)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
307
Telefon
32 43 92 307
Faks
32 42 24 124