Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Drożdż Małgorzata
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska
(Ek-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
012
Telefon
32 43 92 042
Faks
32 42 24 124