Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szymańska-Stec Magdalena
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Finansów
(Fn)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
204
Telefon
32 43 92 204
Faks
32 42 24 124