Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szymańska-Stec Magdalena
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ FINANSÓW
(Fn)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
204
Telefon
32 43 92 204
Faks
32 42 24 124