Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Mołdrzyk Monika
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Administracyjny Referat Kancelaria
(Ad-III)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
001
Telefon
32 43 92 001
Faks
32 42 24 124