Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szulik Hanna
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Kultury
(K)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
14
Telefon
32 43 92 334
Faks
32 42 24 124