Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grabowski Piotr
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
357
Telefon
32 43 92 368
Faks
32 42 24 124