Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Brzuska Ireneusz
Stanowisko
Naczelnik
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
013B
Telefon
32 43 92 032
Faks
32 42 24 124