Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Brzuska Ireneusz
Stanowisko
Naczelnik
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
103
Telefon
32 43 92 088
Faks
32 42 24 124