Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Brzuska Ireneusz
Stanowisko
Naczelnik
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
055
Telefon
32 43 92 055
Faks
32 42 24 124