Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kumek Grażyna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Rachunkowości Podatkowej
(Pd-II)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
151
Telefon
32 43 92 151
Faks
32 42 24 124