Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kumek Grażyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Rachunkowości Podatkowej
(Pd-II)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
157
Telefon
32 43 92 157
Faks
32 42 24 124